sr
en

O pickup-ovima

Osnovni problem sa odličnim serijskim pickup-ovima koji se danas proizvode je činjenica da su - serijski. S jedne strane masovna serijska proizvodnja smanjuje cenu koju kupac plaća i čini konačni proizvod konzistentnijim. Problem je u tome da su najbolji pickup-ovi (Gibsnovi PAF-ovi iz '57-'60, Fenderovi single-ovi '52-‘65) bili pravljeni pojedinačno i ručno a ne u serijama i mašinski. Danas veliki brendovi koriste izraz custom shop ili handwound pickup-ovi, iako to nema veze sa ručnim motanjem. Čak i ovi se motaju mašinski, ali tako da se simulira ručno motanje. Zbog velikih brzina kojima se pickup-ovi motaju mašinski stalno postoji mogućnost pucanja žice i zato je tenzija kojom se motaju vrlo slaba a patern slaganja namotaja uniforman, što ih čini dijametralno suprotnim od starih ručno motanih pickup-ova.Upravo zato moji pickup-ovi su motani rukom. Vintage materijali, NOS 42,43 AWG plain enamel i 42 AWG formvar žica, AlNiCo II,III,IV,V magneti (kod nekih setova namenski magnetisani do određenog broja Gausa), neuniformna tenzija pri motanju i sam patern slaganja slojeva namotaja (scatterwinding) je ono što moje pickup-ove približava i izjednačava sa najboljim primercima pickup-ova koje ste imali prilike da svirate. Scatterwound pickup-ovi, za razliku od mašinski motanih, imaju jasne, otvorene basove i srednje, a visoki su svetli, ali ne i staklasti.Tajna starih vintage `50 PAF-ova je u ručnom scatterwound motanju i blago rasparenim bobinama i ne voskiranim namotajima. `50-ih godina pickup-ovi su motani tako što su se bobine motale da budu pune bez brojanja namotaja. Usled različitih tenzija motanja i neuniformnih pattern-a pri slaganju žice pravljene su bobine sa različitim brojem namotaja. Zato je pickup imao neuparene brojeve namotaja na svoja dva kalema, tako da je jedan kalem bio slabiji a drugi jači. Ta neuperenost dopušta da neke važne frekvencije ostanu i ne budu poništene kao u slučaju gde su kalemi idealno upareni. Rezultat kod neuparenih namotaja je pickup sa punim tonskim spektrom, sa odmerenim visokim i čistim basom. Pickup-ovi koji nisu voskirani su mnogo muzikalniji, sa karakterističnim tzv.honkom i pevajućim tonom. A ako su adekvatno motani neće biti mikrofonični i tada nema ni potrebe za voskiranjem.Današnji pickup-ovi su motani na automatizovanim uređajima i imaju uniformne, idealno uparene namotaje i duboko su voskirani. Rezultat je dobro poznat – mutni basovi, praskavi visoki i srednji nedefinisani, a ton generalno anemičan i neisnspirativan.

Štampa El. pošta

sr
en